Tekstvak:  
Ook in 2020 zal de sluis weer door de vrijwilligers bediend worden. De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis en bruggen zijn voorspoedig verlopen en daardoor is het weer mogelijk om vanaf vrijdag 29 mei weer volgens rooster te draaien.
De aangepaste bedieningstijden voor het seizoen 2020 zijn:
Vrijdag 29 mei t/m zondag 27 september 7 dagen per week van 09:00-18:00 uur
Maandag 28 september t/m donderdag 01 oktober van 13:00-15:00 uur
Vrijdag 2 oktober t/m zondag 4 oktober van 09:00-18:00 uur
Maandag 5 t/m donderdag 08 oktober van 13:00-15:00 uur
Vrijdag 9 oktober t/m zondag 11 oktober van 09:00-18:00 uur
Daarna dagelijks van 13:00-15:00 uur voor de periode dat de Wilhelminasluis gestemd blijft voor kleine vaartuigen.
Om er zeker van te zijn dat nog geschut kunt worden dient u uiterlijk 15 min voor de sluitingstijd bij de sluis aanwezig te zijn. 
Door bedieningsproblemen is de Wilhelminasluis tijdelijk gestremd.

I.v.m. Corona-maatregelen geldt ook binnen de sluis de 1,5 metermaatregel, hierdoor kunnen er mogelijk minder boten gelijktijdig geschut worden 
De afmetingen van onze sluis zijn: lang 28,00 meter en 5,10 meter breed.
Over de sluis ligt een vaste brug met een doorvaarthoogte van 3,00 meter, evenals de vaste bruggen aan de Voorzaan en Binnenzaan. 
Echter aan de noordzijde, de kant van de Zaan, ligt een tijdelijk platvorm met een doorvaarthoogte van 2,70 meter.

Er wordt geen sluisgeld geheven maar een vrijwillige bijdrage in het klompje wordt zeer gewaardeerd

Bij dubbel rood is de sluis buiten gebruik.
Meestal is dat buiten de openingtijden, maar ook als het Zaangemaal inwerking is, bijv. na hevige regenval. Er ontstaat dan een zeer sterke stroming voor de sluis.
Als de lichten op dubbel-rood staan en wordt u middels borden boven de doorvaartopeningen verwezen naar de Wilhelminasluis die wel normaal in bedrijf is. 
Het dubbel-rood negeren aan de noordzijde kan i.v.m. de sterke stroming in de invaartopening zeer gevaarlijk zijn.
Buiten de bedieningstijden kunnen de lichten uit zijn

	De lichten aan de zuid– en noordzijde geven aan of u de sluis in mag varen of nog (even) moet wachten.
Aan de noordzijde staat het licht boven de doorvaartopening, aan de zuidzijde aan stuurboord naast de sluisdeuren.
Aan de noordzijde is een tijdelijke werkvloer aangebracht, hierdoor is de doorvaartopening iets lager (2,70 m) en langer dan normaal
 Signalering gebeurt middels een camera.

Tijdens de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis kan het voorkomen dat het invaartlicht aan de zuidkant (kolk in de Voorzaan) op enkel rood staat, ook als de sluisdeuren openstaan. In die gevallen geeft de sluiswachter mondeling aanwijzingen.
Indien de sluislichten niet branden èn er geen verwijzing is naar de Wilhelminasluis kunt u tijdens de bedieningstijden van de sluis doorvaren tot de sluis en dan de aanwijzingen van de sluiswachters volgen.


Nog even een kleine opfrissing.
De lichten regelen de invaart van de sluis, 
één rood licht betekent:	wachten vóór het licht, 
rood- en groenlicht betekent: 	de sluis wordt voor u gereed gemaakt, nog niet invaren.
groenlicht betekent: 	u kunt invaren,
Twee rode lichten: 	sluis wordt niet bediend.
Daarnaast kan de sluiswachter een (afwijkende) aanwijzing geven.
In de sluis zover mogelijk naar voren varen, schip vastmaken en schroef uit het werk (indien mogelijk motor uit). De sluiswachter geeft aan wanneer u mag uitvaren.

Extra openingstijden i.v.m. stremming Wilhelminasluis voor kleine vaartuigen